Förstudie Växjö kommun: Välfärdsteknik i vardagen - för ökat kvarboende

2017-03-21

KOMMUNSTYRELSEN I VÄXJÖ KOMMUN har beställt en förstudie "kring förutsättningar för framtidens teknik i omsorgstagares boende ur ett kommunalt perspektiv". Syftet är att klargöra hur välfärdsteknik och etjänster kan användas för att bidra till ett ökat kvarboende. Lars Hornborg har kontrakterats för uppdraget som beräknas vara slutfört sommaren 2017.

Följande punkter ska belysas:

  • Vad är behoven kopplat till syftet.
  • Omvärldsbevakning utifrån syftet, vad gör andra, vilka nationella initiativ finns.
  • Analys över i vilka etapper (mognadssteg) förändring behöver och kan göras.
  • Vilka olika förutsättningar krävs för respektive etapp, ekonomiska, tekniska, personella, kompetens etc.

— Ett riktigt inspirerande uppdrag, säger Lars Hornborg.

Mitt uppdrag som workshopledare i RUVeS-projektet i Kalmar handlar om att bidra till att få till en fungerande marknad för digitala välfärdstjänster, och jag ser många beröringspunkter mellan Växjös behov och det som händer i RUVeS.

.