Förändringens fyra rum

Ett forskningsbaserat ramverk för förändringsstöd

Förändringens fyra rum® är en vetenskaplig teori som fokuserar på förändring, vad som händer med människor och organisationer i förändring och hur de kan påverka förändringsprocessen genom att ta ansvar för sina egna känslor och handlingar.

Från teori till verkstad

När Claes Janssen insåg det potentiella värdet för organisationer bestämde han sig för att utveckla verktygslådan Förändringens fyra rum®, eller Fyrarummaren som den oftast kallas numera.

De tre huvudkomponenterna är den inledande Introduktionen, följt av en heldag med Organisationsbarometern. Ytterligare moduler kan användas vid behov, t ex halvdagsmodulen Personlig dialektik.

Nyckelfördelar

  • Validerade instrument som ger  insikter och mätetal på grupp- och individnivå
  • Gemensam förståelse för hur förändring påverkar alla - på väldigt olika sätt
  • Avväpnar den bra/dålig-dynamik avseende förändring som de flesta organisationer lider av
  • Hjälper alla nivåer i organisationen att förstå och agera för att öka graden av nöjdhet, inspiration och förnyelse

Fallstudie - så här kan det fungera

I varje organisation som väljer att arbeta med detta ramverk för att komma framåt inleder Lars med Introduktionen. Dess syfte är att ge deltagarna egen erfarenhet och upplevelse av förändringens dynamik och hur vi alla förhåller oss olika till förändring, i livets alla aspekter och skeenden.

Organisationer som söker efter bättre sätt att mäta nuläge och utveckling fortsätter sedan ofta med Organisationsbarometern. Som namnet antyder fokuserar denna heldagsgenomlysning på både styrkor och svagheter, där deltagare leds genom en process vars slutresultat är handlingsplaner, åtaganden och överenskommelser om hur graden av nöjdhet och inspiration ska ökas, samtidigt som censur, förnekelse och förvirring minskar allt mer.

Lars Hornborg är certifierad användare av Fyrarummaren.

.