Förändringens fyra rum

Från teori till verkstad

När Claes Janssen insåg det potentiella värdet för organisationer bestämde han sig för att utveckla verktygslådan Förändringens fyra rum®, eller Fyrarummaren som den oftast kallas numera.

De tre huvudkomponenterna är den inledande Introduktionen, följt av en heldag med Organisationsbarometern. Ytterligare moduler kan användas vid behov, t ex halvdagsmodulen Personlig dialektik.

Nyckelfördelar

  • Validerade instrument som ger  insikter och mätetal på grupp- och individnivå
  • Gemensam förståelse för hur förändring påverkar alla - på väldigt olika sätt
  • Avväpnar den bra/dålig-dynamik avseende förändring som de flesta organisationer lider av
  • Hjälper alla nivåer i organisationen att förstå och agera för att öka graden av nöjdhet, inspiration och förnyelse
.