Ledarskapsutveckling och hållbar förändring

Foto: Petter Hammarbäck

Välkommen till en utvecklingsresa tillsammans med Lars Hornborg – med mätbara mål, glädje, inspiration, delaktighet. Förändring som syns i bokslutet, helt enkelt!

1. Samla ledningsgruppen

I de flesta fall brukar jag vilja börja med en halv- eller heldag med ledningsgruppen. Lönande Ledarskap™ är ett bra tidigt inslag - en metodik som synliggör förbättringsområdens påverkan på bokslutet och hur specifika aspekter av ledarskapet påverkar detta.

En introduktion till Förändringens fyra rum (Fyrarummaren) är också en bra idé för att bl a stärka ”vi”.

2. Utveckling och förändring

Innehållet i nästa steg avgörs av resultaten från första steget. Kanske behövs en rejäl gemensam utvecklingsworkshop i Open Space-format. Eller är det dags för en genomlysning av var organisationen egentligen befinner sig - med Organisationsbarometern som verktyg.

3. Mätning & uppföljning

Typiska resultat från tidigare uppdragsgivare innefattar både traditionella affärsmått, t ex 4% ökad vinstmarginal eller 25% höjd effektivitet efter 6 månader, och kvalitativa upplevelser, t ex at VD har fått ökat utrymme för strategiska frågor, att ledningsgruppen nu fungerar som ett team, att stämningen på golvet har blivit bättre.

.