Ut ur mörkret: nya vägar ut ur depression, oro och stress

Helgseminariet Ut ur mörkret erbjuder deltagarna nya vägar ut ut depression, oro och stress. Resanmetoden ligger till grund för arbetet, som bygger på utgångspunkten att depression inte är en sjukdom i sig utan ett tillstånd som uppstår när vi lägger locket på svåra känslor. Deltagaråterkopplingen har hittills varit fantastisk, se t ex sammanställning på Facebook från maj-helgen.

Läs mer på webbplatsen uturmorkret.se eller på facebook.com/UturmorkretSE/

.