Lönande Ledarskap

– ledarskapsutveckling som syns i bokslutet!

Om du kunde budgetera förbättringar i t ex vinstmarginal, lönsamhet, personalomsättning, arbetsglädje eller kundnöjdhet genom specifika förändringar av ledarskapet, skulle det vara ett intressant alternativ till kostsamma omorganisationer och andra traditionella förändringsstrategier som du förmodligen redan prövat?

Lönande Ledarskap™ är en metodik för mät- och uppföljningsbar ledarskapsutveckling. Både traditionella affärsmått och otraditionella "mjuka" värden kan användas för att redan i förväg förstå de konkreta och specifika vinsterna med att utveckla ledarskapet.

Metoden skapades och utvecklas av Lars Hornborg.

5 frågor till dig som vill utveckla ett lönande ledarskap

  1. Vilka delar av din verksamhet är du inte helt nöjd med, eller borde kunna bli ännu bättre?
  2.  Vad är en realistisk förbättringspotential inom 6-12 månader?
   På en skala 1-10, var är ni idag och var borde ni kunna hamna?
  3. Vad kostar skillnaden I pengar eller andra mått mellan där ni är och där ni skulle kunna vara?
   Ge dig inte förrän du har satt begripliga mått och siffror!
  4. Vilka specifika ledaregenskaper har direkt betydelse för att detta ska bli möjligt?
   T ex tydlighet, tillit, förmåga att delegera 
  5. Är du villig att utveckla dessa ledaregenskaper hos dig eller din ledningsgrupp?

  Nästa steg

  Upptäckte du att det finns ett och annat som skulle kunna förbättras och utvecklas med ett förändrat ledarskap eller vill veta mer? 

  .