Workshopar med Lars Hornborg

Open Space

När förändring eller utveckling behöver ta hänsyn till flera olika intressenter – ledning, verksamhet, kunder, leverantörer, medborgare m fl – är det sällan trivialt att få ihop den aggregerade helhetsbilden. Här blir Open Space en garant för att alla intressenter kan komma till tals och påverka slutbilden. 

.