Workshopar med Lars Hornborg

Alla våra workshopar syftar på olika sätt till bättre ledarskap, ökat samarbete, mer glädje, starkare verksamheter och höjd livskvalitet. Mätbar ledarskapsutveckling, hjälp i kreativitetsarbetet eller vid förändring – eller kanske vill du helt enkelt att alla medarbetare ska må bra och komma till sin rätt?

"Tack för en professionell och välstrukturerad open space som har skapat förutsättningarna för en konstruktiv och fruktsam dialog mellan våra deltagarorganisationer."

Open Space

När förändring eller utveckling behöver ta hänsyn till flera olika intressenter – ledning, verksamhet, kunder, leverantörer, medborgare m fl – är det sällan trivialt att få ihop den aggregerade helhetsbilden. Här blir Open Space en garant för att alla intressenter kan komma till tals och påverka slutbilden. 

.