Open Space som workshopmetod

"Harnessing the power of the coffee break"

En av mina favoritmetoder för workshopledning heter Open Space. Efter första workshopen hos Växjö kommun reflekterade kommunchef Monica Skagne så här. Den andra videon är en sammanfattning på 9 minuter av en hel Open Space-workshop i Nederländerna 2019.

Harrison Owen utvecklade Open Space Technology (OST) som direkt följd av återkopplingen efter en stor konferens som han organiserat, när deltagarna uppgav att kaffepauserna var det viktigaste inslaget i konferensen.

Detta inspirerade honom att skapa ett workshopformat där deltagarna själva bestämmer vad som ska diskuteras och själva organiserar sig i mindre arbetsgrupper.

Open Space-workshopar fungerar lika bra oavsett storlek, från en handfull till flera tusen deltagare.

Engagemang och resultat

Deltagarnas engagemang och resultat säkerställs genom processen själv, där deltagarna

  • identifierar viktiga frågor och ämnen
  • bestämmer hur mycket tid som ska läggas på en specifik fråga
  • bestämmer och hanterar prioriteringar
  • skapar och tar ägarskap för handlingsplaner
.