Open Space som workshopmetod

"Harnessing the power of the coffee break"

En av mina favoritmetoder för workshopledning heter Open Space. Efter första workshopen hos Växjö kommun reflekterade kommunchef Monica Skagne så här. Den andra videon är en sammanfattning på 9 minuter av en hel Open Space-workshop i Nederländerna 2019.

”Det fanns skepsis hos mina chefer kring metoden Open Space, men du motbevisade dem erkände alla. Riktigt kul tycker jag att de erkände metoden, blir så mycket roligare!”

Rebecka Wikström, projektsamordnare, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Deltagarnas engagemang och resultat säkerställs genom processen själv, där deltagarna

  • identifierar viktiga frågor och ämnen
  • bestämmer hur mycket tid som ska läggas på en specifik fråga
  • bestämmer och hanterar prioriteringar
  • skapar och tar ägarskap för handlingsplaner

Vilka faktorer behöver utvecklas i er organisation? Hur ser nyckeltalen ut? Borde personalomsättning, frisknärvaro, vinstmarginal eller kundnöjdhet vara bättre än den är? Vad rår ni själva över? Vem behöver göra vad för att åstadkomma de rätta framåtsyftande åtgärderna?

.