Open Space som workshopmetod

"Harnessing the power of the coffee break"

En av mina favoritmetoder för workshopledning heter Open Space. Efter första workshopen hos Växjö kommun reflekterade kommunchef Monica Skagne så här. Den andra videon är en sammanfattning på 9 minuter av en hel Open Space-workshop i Nederländerna 2019.

.