Allt jag gör handlar om ledarskap, förändring, utveckling

Jag heter Lars Hornborg, företagare sedan tidigt åttiotal. Jag har hunnit med både höga höjder och djupa dalar, bristande styrning och uppblåsta kontrollbehov, berusande tempo, framgång och konkurs.

Tillsammans med Silva Hornborg driver jag Hornborg & Co AB. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Ledarskap & förändring

Allt jag gör handlar om ledarskap, förändring och utveckling. Bred och djup erfarenhet av företagande och ledarskap i småföretag, en börsnoterad koncern och i offentliga organisationer är mina referensramar, liksom att leda och utveckla samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och det offentliga.

Du är välkommen att kontakta mig på lars@hornborg.se eller 070-5857046.

.