Allt jag gör handlar om ledarskap, förändring, utveckling

Ledarskap & förändring

Allt jag gör handlar om ledarskap, förändring och utveckling. Bred och djup erfarenhet av företagande och ledarskap i småföretag, en börsnoterad koncern och i offentliga organisationer är mina referensramar, liksom att leda och utveckla samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och det offentliga.

Du är välkommen att kontakta mig på lars@hornborg.se eller 070-5857046.

.