Allt jag gör handlar om ledarskap, förändring, utveckling

Ledarskap, förändring, personlig utveckling

Jag är coach, terapeut och workshopledare. Allt jag gör handlar om ledarskap, förändring och utveckling av både individer och organisationer. Bred och djup erfarenhet av företagande och ledarskap i småföretag, en börsnoterad koncern och i offentliga organisationer är mina referensramar, liksom att leda och utveckla samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och det offentliga.

Du är välkommen att kontakta mig på lars@hornborg.se eller 070-5857046.

.