Terapeutonline Sverige  erbjuder söktjänster för terapeuter, coacher och psykologer

Terapeutonline Sverige är en egen verksamhet inom Hornborg & Co AB. Sommaren 2020, i början av Covid19-pandemin, lanserade vi Terapeutonline.se, Sveriges första oberoende söktjänst för att hitta terapeuter som arbetar både online och på plats. 

Ett halvår senare såg Coacheronline.se dagens ljus efter önskemål från terapeuter som även arbetar som coacher. 

I januari 2023 var det dags för vår tredje tjänst Psykologeronline.com att öppna portarna - en tjänst enkom för legitimerade psykologer som vill nå ut till fler.

Idag har vi en bit över 120 terapeuter, coacher oh psykologer i nätverken, främst i Sverige, Finland och Norge och även i Spanien.

Initiativtagare till dessa tjänster är Britt-Marie Jemth och Lars Hornborg. Läs mer om utgångspunkterna här.

.