Från strategi till konkretisering, prioritering och åtaganden hos Region Kronoberg

2016-05-20

I september bistår vi Folkhälsa & social utveckling inom Region Kronoberg i arbetet med att omvandla ledningens strategi till konkretisering, prioritering och personliga åtaganden.

Huvudmetodiken blir Open Space under ledning av Lars Hornborg.

.