Konsulttimmen 2.0 anlitar Lars som resurs efter årsskiftet

2020-10-10

NÄR REGION KRONOBERG startar nästa omgång av Konsulttimmen 2.0, en satsning på kompetenstillförsel i mindre och nystartade företag, finns Lars Hornborg med som en av resurserna. Det handlar om rådgivning och stöd, med möjlighet för deltagande företag att avropa timmar efter behov.

Mer information om Konsulttimmen 2.0 hittar du här.

.