To the English version of Hornborg.se
Sök

Open Space / Behovs360

— harnessing the power of the coffee break


Styrelseseminarier, utveckling av affärsplaner, strategiarbete —
bara några av många exempel på tillämpningar.
Gruppstorleken spelar ingen roll, 5 personer fungerar lika bra som 400.

CitatElin LindkvistTack för en professionell och välstrukturerad open space som har skapat förutsättningarna för en konstruktiv och fruktsam dialog mellan våra deltagarorganisationer. LÄS MER

Lars Hornborg— Open Spacemetoden är den effektivaste metod jag hittills stött på för att hitta svaren på även de mest komplexa frågor. Metodiken säkerställer att alla deltagare lägger sitt fokus och engagemang på det som är viktigt för dem. 

Behovs360 för gemensam aggregerad bild

När förändring eller utveckling behöver ta hänsyn till flera olika intressenter – ledning, verksamhet, kunder, leverantörer, medborgare m fl – är det sällan trivialt att få ihop den aggregerade helhetsbilden. Här fungerar Open Space utmärkt som garant för att alla intressenter kan komma till tals och påverka slutbilden. LÄS MER

Om metoden

Harrison Owen utvecklade Open Space Technology när deltagarnas återkoppling efter ett stort internationellt symposium var att det mest givande hade varit kaffepauserna. Då bestämde sig Harrison för att skapa en workshopform där deltagarna själva bestämmer vilka frågor som ska diskuteras och självorganiserar sig i arbetsgrupper. Metoden fungerar lika bra oavsett gruppstorlek.

Engagemang och resultat säkerställs genom att deltagarna själva

  • identifierar de viktiga frågorna
  • avgör hur mycket en fråga ska diskuteras
  • sätter prioriteringarna
  • upprättar och tar ansvar för handlingsplaner

 5 Agenda 5.jpg

 

 

preload preload preload preload preload preload preload