To the English version of Hornborg.se
Sök

Lönande Ledarskap: Introduktion

Lönande Ledarskap™ är en metodik för mät- och uppföljningsbar ledarskapsutveckling. Under workshopen fokuserar vi på de 5 frågorna. Resultatet du får med dig är en tydlig bild av

  • förbättringsområden i din organisation
  • vilket mätbart värde de representerar
  • realistiska förbättringsmål för de kommande 6-12 månaderna
  • vilka specifika ledarskapsaspekter som har direkt påverkan på de identifierade förbättringsområdena

Tidslängd: ½ - 1 dag

Läs mer om Lönande Ledarskap genom att KLICKA HÄR

 

preload preload preload preload preload preload preload