To the English version of Hornborg.se
Sök

Från tomma ord till inspirerande vision och utmanande mål

Vad är er vision, vad brinner ni för, varför finns ni till?

Vad svarar dina medarbetare, och du själv, när ni får dessa frågor? Kanske finns visionen på webben och i en powerpoint. Kanske togs formuleringarna fram för några år sedan.

Kanske är det ingen som minns.

Dags att blåsa liv i visionen, göra den så levande att varje medarbetare närsomhelst kan stanna upp och fråga sig om det som just nu sker faktiskt stödjer visionen, eller om de kanske sysslar med fel saker?

Välkommen till en heldag med fokus på vision, värderingar och långsiktiga utmanande mål. Resultatet blir att alla medarbetare förstår varför vi finns, känner ökad stolthet och kan bedöma vad som för företaget framåt. 

Kontakta Lars Hornborg för nästa steg!

 

preload preload preload preload preload preload preload