To the English version of Hornborg.se
Sök

Feedback från kunder och deltagare

Intervjuer med nöjda uppdragsgivare

Om du vill ta del av hur några uppdragsgivare resonerade och upplevde sina förändringsprocesser lite mer på djupet hittar du intervjuer genom att KLICKA HÄR.

Input från workshopar och andra uppdrag

Marie Gerrewall

— För mig var det första gången jag deltog i ett open space-sammanhang men jag hoppas att det inte var den sista. Ett oerhört effektivt och roligt sätt att få fram bra idéer.
Advokat Marie Gerrevall, preses, Linnéakademin

Kåge Schildt— Lars Hornborg har en sällsynt förmåga att engagera  personer i olika frågor och forum. Allt detta spretar inledningsvis åt alla olika håll och man undrar befogat hur det är möjligt att få ut något vettigt ur denna röra. Efter lite gruppdiskussioner,  korta presentationer och följt av en omröstning med små färgade prickar klarnar dock bilden. Resultatet i form av ett fåtal konkreta punkter och arbetsområden som vaskats fram ur Lars filter leder till ett effektivt förändringsarbete oavsett vilken organisation det avser.
Kåge Schildt, Förbundsordförande 2004-2014, Svenska Bilsportförbundet

— Under Lars uppdrag i Osby kommun har IT-verksamheten utvecklats på ett mycket positivt sätt. Enkätundersökning har genomförts med ett års mellanrum som visar att förtroendet för IT-enheten har ökat i kommunen. Lars har genom sitt ledarskap och personlighet vunnit ett stort förtroende i Osby kommun både hos politiker, medarbetare och även andra samarbetspartners. LÄS MER

Pia Lindvall Bengtsson, tf Kommunchef, Osby kommun

Artikel i CIO: Osby kommun hårdsatsar på verksamhetsstyrd it

Staffan Larsson— Lars är en person med synnerligen bred kompetens. Han är strukturerad, är mycket lätt att samarbeta med och har en mycket god förmåga att sätta sig in i frågor oavsett svårighetsgrad. Under sin konsulttid hos oss har han levererat sina uppdrag med hög kvalitet och på ett sådant sätt att förändringar har kunnat genomföras på effektivt och avsett sätt.
Staffan Larsson, kommunchef, Mörbylånga kommun

Per Andersson— Lars Hornborg är som person mycket stimulerande och att arbeta ihop med honom skapar en kreativ miljö där det är högt i tak och vi har tillsammans skapat lyckade leveranser. 
Per Andersson, IT-chef, Växjö kommun 

— Tack för en givande utvecklingsdag, det kändes att gruppen kom närmare varandra och att diskussionerna var realistiska. Jag hade möte med teknikerna i torsdags och bad dem reflektera över dagen, det var enbart positiva reaktioner. Tack (också) för tydliga kartor och dokument. Efter utvecklingsdagen har vi en bra plattform att starta diskussioner från, och ett arbete att gå vidare med VVV-dokumentet. Det finns en hel del att arbeta med och med hjälp av VVV-dokumentet kan vi nu fokusera på rätt saker.
Mikael Freij, chef BUN IT, Gislaveds kommun

— Det bästa med kursen är att deltagarna är delaktiga. Ledaren är i sig själv ett exempel på bra ledarskap. Att leda gruppen, genom gruppen.
Kommunpolitiker efter ledarskapsdag för politiker

— Lars är en utmärkt bollplank i att räta ut frågetecknen eller ytterligare belysa andra aspekter i en fråga. Genom att han lyfter fram andra vinklingar än mina egna ger han mig bättre beslutsunderlag. När jag pratar med Lars belyser han saker jag inte tänkt på eller som måste diskuteras. På det sättet hjälper han mig att formulera tankar som jag inte har hunnit reflektera över ännu.
Eva Fodor, VD, SweBizz AB

— Vilken fantastisk helg! Jag åker hem med nya insikter, har gjort mig av med gamla löften och föreställningar. Står nu fulladdad som en nystark ledare.
Eva Okeijn, Hälsokicken

— Den har stärkt mig i min roll som ledare!
Deltagare, ledarskapsworkshop

— Tidigare var jag rädd för att min personal skulle ha åsikter om mig och mitt ledarskap bakom min rygg. Nu gör jag det jag tror på, litar på mig själv och på att mina anställda kommer till mig om de har kritik att framföra.
Deltagare, ledarskapsworkshop

— Vill passa på att ännu en gång tacka för en fantastisk workshop med både tårar och skratt. 
Deltagare, ledarskapsworkshop

— Tack för ditt engagemang och dina insatser, det har gett oss en ingång till att fortsätta diskussionerna i organisationen.
Ann-Carin Andersson, styrelseordförande, Miljöresurs Linné

 
preload preload preload preload preload preload preload