To the English version of Hornborg.se
Sök

Överlevnadsguide för komplexa projekt

2016-11-15

Nu är arbetet igång med Överlevnadsguide för komplexa projekt.

Ur inledningen:

Foto: Mats Samuelsson

CitatTill dig som just nu sitter och skriver en ny projektansökan riktar jag en stor portion respekt för den utmaning du tar dig an, för det ligger på dig att sortera andras tankar, sätta ord på deras behov, översätta intressenternas vilja så att det passar in på finansiärernas krav, och du måste dessutom göra det begripligt för varje läsare varför just detta projekt är unikt, tillför värde, gör nytta, löser samhällsutmaningar, ökar innovation, utvecklar forskarnyttan – och hur det ska mätas. Vad dess existensberättigande är, helt enkelt. Förståelsemomenten under Förarbetet är skrivna särskilt för dig.

Är du projektledare har du förstås redan lärt dig allt möjligt om projektledning på annat håll – organisation, estimering, budget, planering, rapportering och annat roligt. Mina reflektioner och tips hittar du bland annat under Uppstarten och Genomförandet.

Att du som styrgruppsmedlem eller projektägare har helt klart för dig hur ansvarsbilden ser ut ...

De kunskaper och färdigheter du har med dig om att genomföra projekt, oavsett roll, ser jag som hygienfaktorer. Det är allt det andra som egentligen är det svåra. Det som handlar om människor och organisationer som över tiden ska stärka sina band, sin förståelse, sin tillit, och skapa någonting uthålligt bra tillsammans.

Jag hoppas att handboken ska bli färdig under första halvan av 2017.

Vad tycker du borde beröras, belysas, skrivas om? Kontakta mig på lars@hornborg.se!

 
preload preload preload preload preload preload preload