To the English version of Hornborg.se
Sök

IT-management och utveckling

IT-stödet är på plats, tekniken fungerar. Teknikerna och konsulterna är klara — för denna gång. Men hur ser nästa steg ut? Vilka vägval behöver göras för att stärka nyttoeffekterna av tekniken? Hur nöjda är kunderna och verksamheterna?

Jag heter Lars Hornborg. Som ert bollplank kan jag prata med tekniker på teknikers språk och med verksamhetsfolk så att vi också förstår varandra. Min profil och mina utgångspunkter kan du läsa mer om HÄR.

Verksamhetsstyrd IT

Lars Hornborg— De senaste förändringsprojekten jag genomfört hos IT-organisationer har haft ett viktigt fokus på att ställa om till att bli verksamhetsstyrda för att säkerställa relevans. Kristianstad och Osby kommun är goda exempel på detta.

Organisationsförändring, konsolidering

Söker du den rätta resursen för att framgångsrikt åstadkomma förändringar i er IT-verksamhet? Jag har medverkat i och genomfört flera omfattande förändringar av IT-organisation och -verksamhet. En väl utarbetad metodik i kombination med erfarenhet, lyhördhet och bra verktyg skapar de bästa förutsättningarna för lyckat förändringsarbete.

Från teknik- till verksamhetsfokus

Att lotsa teknikspecialister till ökad affärsförståelse, servicevilja och lyhördhet kräver diskussioner och utveckling på många plan, både för gruppen och för individen – helt naturligt eftersom specialistrollen i grunden förutsätter en förmåga att tänka “smalt”.

Standardisering & automatisering

Jag har mött och arbetat med många IT-organisationer, både i och utanför IT-branschen. De som lyckas bäst är duktiga på standardisering (av till exempel utrustning, programvaror och konfiguration), automatisering (av processer för till exempel kontohantering, installation, underhåll och helpdesk) och personalutveckling.

preload preload preload preload preload preload preload