To the English version of Hornborg.se
Sök

Lönande ledarskap, fungerande mätbar förändring

Välkommen till en utvecklingsresa tillsammans med Lars Hornborg – med mätbara mål, glädje, inspiration, delaktighet. Förändring som syns i bokslutet, helt enkelt!

1. Samla ledningsgruppen

I de flesta fall brukar jag vilja börja med en halv- eller heldag med ledningsgruppen. Lönande Ledarskap™ är ett bra tidigt inslag - en metodik som synliggör förbättringsområdens påverkan på bokslutet och hur specifika aspekter av ledarskapet påverkar detta. 

En introduktion till Förändringens fyra rum (Fyrarummaren) är också en bra idé för att bl a stärka ”vi”.

2. Utveckling och förändring

Innehållet i nästa steg avgörs av resultaten från första steget. Några exempel hittar du nedan.

3. Mätning & uppföljning

Typiska resultat från tidigare uppdragsgivare innefattar både traditionella affärsmått, t ex 4% ökad vinstmarginal eller 25% höjd effektivitet efter 6 månader, och kvalitativa upplevelser, t ex at VD har fått ökat utrymme för strategiska frågor, att ledningsgruppen nu fungerar som ett team, att stämningen på golvet har blivit bättre. LÄS MER

Inspirerande vision & värderingar

Om visionen eller affärsidén inte sitter i ryggmärgen är den förmodligen för svår eller livlös. Detta påverkar organisationen och den ekonomiska utvecklingen negativt. LÄS MER

Delaktighet i utvecklingsfrågor

Hur ökar vi våra marknadsandelar med 20% under nästa år? Hur blir vi en av Sveriges bästa arbetsplatser inom 3 år? Svaren på sådana frågor finns oftast inte enbart i ledningsgruppen. Att sätta av en halv- eller heldag för att engagera hela personalen brukar ge imponerande resultat när det sker i formatet Open Space. LÄS MER

Fungerande förändring

Motstånd inför det okända är en sund naturlig instinktiv reaktion som tjänat mänskligheten väl genom årtusendena. Det är alltså i grunden inte en rationellt logisk intellektuell respons även om motståndet kan vara väl så befogat, och för att komma åt de underliggande barriärerna krävs därför andra verktyg än logik. Här använder jag bl a ProbleminveRtering för att säkerställa en lyckad förändring.

 

Förbättrat arbetsklimat, vi-känsla

FyrarummarenFyrarummaren fungerar bra i hela organisationen. Utöver introduktionen finns Organisationsbarometern (kartlägga nuläge, behov och idéer, skapa handlingsplaner – kan med fördel bl a ersätta traditionell medarbetarenkät) och Personlig dialektik (förstå sig själv i förhållande till förändring). LÄS MER

Det goda ledarskapet

Under Lönande Ledarskapsblocket har förmodligen specifika aspekter identifierats, t ex tydlighet, tillit, mod att växa, förmåga att delegera. Underlag för enskild- och grupputveckling för ledningsgruppen.

Utvecklingens livscykel

InnovationCircleOriginal2.jpgMisslyckade förändringsprojekt beror oftast på att de som driver projektet hoppat över viktiga steg och färdigheter i utvecklingslivscykeln. Dags att prova en dag med Innovationscirkeln, gärna i kombination med Open Space?

 
 
preload preload preload preload preload preload preload