To the English version of Hornborg.se
Sök

Förändringens fyra rum

– ett ramverk för förändringsarbete

Förändringens fyra rum® – eller Fyrarummaren, som den också kallas – ger alla en i grunden ny och gemensam förståelse för sina egna och andras beteenden i olika situationer, t ex inför en förestående förändring eller när saker inte fungerar som tänkt. Deltagarna får dessutom redskap för att möta och hantera de låsningar eller olikheter som uppstår. Resultatet blir ett stärkt ”vi”, en gemensam begreppsapparat och en gemensam karta att förhålla sig till. 

Steg 1: Introduktion

Grundsteget är en halvdagsintroduktion till Förändringens fyra rum, vad som kännetecknar dem, hur det påverkar oss och organisationen att befinna sig i det ena eller andra rummet, hur vi kan hjälpas åt för att få mer av det vi vill och minska på det som vi inte vill uppleva.

Tidslängd: ½ dag

Steg 2: Organisationsbarometern

Här är fokus på att

  • ta tempen på organisationen
  • förstå styrkor och svagheter
  • skapa en handlingsplan för förbättring

Tidslängd: 1 - 1½ dag

Certifierad användare

Lars HornborgLars Hornborg är certifierad användare av instrumenten i Förändringens fyra rum® och därmed behörig att använda dem för att bistå er organisation på vägen till ett bättre arbetsklimat, en starkare verksamhet och en gemensam väg framåt.

Användare av Fyrarummaren

Bland användarorganisationerna finns Ikea, Malmö stad, Volvo, skolor, vård- och omsorgsorganisationer, universitet, Svenska kyrkan m fl.

preload preload preload preload preload preload preload