To the English version of Hornborg.se
Sök

Resanmetoden

Silva Hornborg

Resanmetoden är en uppsättning verktyg som används for att komma åt och lösa upp emotionella hinder för att leva ett fritt och bra liv. Tillämpningsområdena är flera, till exempel

  • samtals- och traumaterapi 
  • coachning 
  • personlig utveckling

Både Lars och Silva Hornborg är ackrediterade i Resanmetoden sedan tidigt 2000-tal.

Silva fokuserar på rollen som samtalsterapeut och presenterar sig närmare på resanterapeut.nu.

Lars använder verktygen i sammanhanget coachning, ledar- och grupputveckling.

preload preload preload preload preload preload preload