To the English version of Hornborg.se
Sök

Samarbeten

"Co" i namnet signalerar att vi samarbetar ofta och mycket med de bästa resurserna. I vårt nätverk finns specialister från runtom i världen, med djup kunskap och erfarenhet inom coachning, ledarskap, organisationsutveckling, policy, strategi – för att nämna några områden.

Conscious Leadership Coaching

Conscious Leadership Coaching är ett internationellt partnerskap som erbjuder utveckling av hållbart ledarskap och friska organisationer runt hela världen. Lars Hornborg är en av grundarna.

conscious colour white bg 280.jpg

Projektledning och -styrning

Sven Westhoff har lång och djup erfarenhet av projektledning och -styrning samt projektledarutbildning. Sven har också haft huvudansvar för flera lyckade ansökningar om större EU-projekt och är bl a projektcontroller för samverkansprojektet IEC vid Linnéuniversitetet. LÄS MER

Oberoende policyanalytiker

Maarten BottermanMaarten Botterman arbetar internationellt med policy- och strategifrågor med koppling till det globala, kunskapsbaserade nätverkssamhället. Maarten utgår från Nederländerna. LÄS MER

preload preload preload preload preload preload preload