To the English version of Hornborg.se
Sök

Allt jag gör handlar om ledarskap, förändring, utveckling

Lars Hornborg, foto Anna Joanzon

Internationellt

CLC - Conscious Leadership CoachingJag är även medgrundare och partner i Conscious Leadership Coaching BV, ett internationellt ledarskapsföretag som grundades i början av 2000-talet, med säte i Holland. Företaget består av ca 30 partners i olika delar av Europa, Nordamerika, Australien och Afrika. LÄS MER

Jag heter Lars Hornborg, företagare sedan tidigt åttiotal. Jag har hunnit med både höga höjder och djupa dalar, bristande styrning och uppblåsta kontrollbehov, berusande tempo, framgång och konkurs.

Tillsammans med Silva Hornborg driver jag Hornborg & Co AB. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Ledarskap & förändring

Allt jag gör handlar om ledarskap, förändring och utveckling. Bred och djup erfarenhet av företagande och ledarskap i småföretag, en börsnoterad koncern och i offentliga organisationer är mina referensramar, liksom att leda och utveckla samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och det offentliga. 

Medlem i Rotary, ett globalt yrkesnätverk som gör gott

Rotary

Jag är medlem i Växjö Rotaryklubb sedan 2002 och gjorde mitt presidentår i klubben 2016-2017. Rotary är ett yrkesnätverk och en global serviceorganisation med över 1,2 miljoner medlemmar. Bl a är vi en av de största bidragarna till kampen mot polio.

preload preload preload preload preload preload preload