To the English version of Hornborg.se
Sök

Exempel på konsultuppdrag

Uppdrag/
Varaktighet

Uppdragsgivare/
Kontaktperson

Beskrivning

Förstudieledare "Välfärdsteknik i vardagen - för ökat kvarboende hos äldre"

2017

Växjö kommun

Monica Skagne, kommunchef

Syftet med förstudien är att den skall tjäna som besluts-, budget- och planeringsunderlag för en möjlig kommande systematisk breddsatsning på införande av välfärdsteknik som medel för att möjliggöra ökat kvarboende för äldre kommuninnevånare.

Workshopledare i EU-projektet RUVeS

2016-2019

Linneúniversitetet/ eHälsoinstitutet

Anna-Lena Nilsson, projektkedare

"En workshopledare som har praktisk erfarenhet av och metodkunskap kring att leda grupper mot gemensamma mål. Det är viktigt att du som workshopledare kan skapa en kreativ och engagerad miljö och har erfarenhet inom IT, eHälsa, utvecklingsprocessarbete eller motsvarande. Erfarenhet av samarbete mellan företag, offentlig sektor (vård och omsorg) och akademi är meriterande."

Projektledare/koordinator för IEC – Information Engineering Center

2011-

Linnéuniversitetet

Professor Welf Löwe

Uppbyggnad av samverkanskluster mellan IT-forskare och regionens näringsliv och offentliga verksamhet. för att utveckla nyttig och kommersialiserbar forskning, ändamålsenlig kompetensförsörjning, en ultimat forskningsmiljö, stärkt konkurrenskraft hos IT-sektorn.

Förstudie IT-samverkan i Skåne,
inhyrd IT-chef

2014-2015

Osby kommun

Pia Lindvall Bengtsson,
tf kommunchef

Genomlysning av förutsättningar för samverkan i UNIKOM, utveckling av samverkansmodell med Kristianstad kommun, omställning av IT-verksamheten i Osby kommun till att vara tjänstebaserad och verksamhetsstyrd, rekrytering av ny IT-chef.

— Lars har genom sitt ledarskap och personlighet vunnit ett stort förtroende i Osby kommun både hos politiker, medarbetare och även andra samarbetspartners.

Projektledare för SamIT (konsolidering och ny IT-organisation)

2013

Kristianstads kommun

Leif Rülf, stf kommundirektor

Genomföra förändringar enligt förstudierapport på uppdrag av kommunfullmäktige. Organisationssammanslagning, konsolidering, tjänsteorientering, säkerställa inflytandeformer. Underkonsult till Sentensia Q.

Förstudie konsolidering och omorganisation av IT

2012

Kristianstads kommun

Leif Rülf, stf kommundirektör

Utreda förutsättningarna och kravbilden för att slå samman kommunkoncernens IT-enheter och infrastruktur. Underkonsult till Sentensia Q.

Process- och utvecklingsstöd

2010

Miljöresurs Linné

Ann-Carin Andersson, styrelseordförande

Processtöd och workshopledare i förnyelse- och förändringsarbete.

— Tack för ditt engagemang och dina insatser, det har gett oss en ingång till att fortsätta diskussionerna i organisationen.

Organisationsutveckling

2010

Gislaveds kommun

Mikael Freij, chef, BUN IT

ProbleminveRtering, stöd i utveckling av VVV-dokument.

— Tack för en givande utvecklingsdag, det kändes att gruppen kom närmare varandra och att diskussionerna var realistiska.

tf IT-chef

2009-2011

 

Mörbylånga kommun

Staffan Larsson, kommunchef

Ansvar för aktuella IT-frågor och IT-relaterade verksamhetsbehov hos Mörbylånga kommun.

— Lars är en person med synnerligen bred kompetens. Han är strukturerad, är mycket lätt att samarbeta med och har en mycket god förmåga att sätta sig in i frågor oavsett svårighetsgrad.

Process- och utvecklingsstöd

2009

Högskolan i Kalmar

Johan Gislén, Pernilla Edlund

Stöd till den lokala IT-organisationen och dess ledning i process- och utvecklingsfrågor.

Konsolideringsprojekt “Ett IT” i kommunkoncern

2009-2010

Växjö kommun

Per Andersson,
IT-chef

Workshops, förankring, teambuilding, organisations- och utvecklingsfrågor, införande av ITIL, ny ekonomisk modell.

 

Ledarskapsutveckling för politiker

2008

Centerpartiet i Kronobergs län

 

Utvecklingsdagar där praktiska tips blandas med erfarenhetsutbyte, teori och personlig utveckling. Sagt av deltagare:

—Det bästa med kursen är att deltagarna är delaktiga. Ledaren är i sig själv ett exempel på bra ledarskap. Att leda gruppen, genom gruppen.

Redaktör för Bonniers ledarskapshandbok IT Management

2002-2015

 

Bonnier Business Publishing

Löpande uppdatera och utveckla innehållet i ITM-handboken samt tillhörande abonnentcommunity.

Projektcoach i globalt
ERP-projekt

2008

Kalmar Industries

Bo Palm, Global IT Systems Manager

Lars Hornborg hjälper till med leverantörs- och utvecklingsfrågor i det globala ERP-projektet hos Kalmar Industries.

Koordinator för fusion av
IT-verksamheteter

2008

Fusionsprojektet för Linnéuniversitetet

 

Koordinator för fusionsarbetet mellan IT-enheterna VXU-HIK. Fusionen innefattar organisation, ekonomiska modeller, tjänster, infrastruktur och system.

Förändringscoach vid sammanslagning av IT-organisationer

2007-2008

Växjö Universitet, Högskolan i Kalmar, Blekinge Tekniska Högskola

Förtydligande och förankringsarbete i flera steg för chefer och medarbetare. Teambuilding, SWOT-analys, brainstorming/mindmap och mänsklig kommunikation är nyckeldelar i uppdraget. Läs mera»

IT-strateg, chef Intern-IT, IT-samordnare

2006-2009

Växjö Energi AB

VD Ann-Mari Ståhlberg

 

Verksamhetsansvar för utveckling och aktivering av strategiska och operativa IT-frågor inklusive organisation och medarbetare, kompetens, virtualisering, helpdesk, integration, automatiserad klientkonfiguration (deployment) m m.

Teambuilding med
IT-personal

2006

 

Ljungby kommun

Bo Dalesjö

Gruppen hade under en period utvecklats i negativ riktning. Efter inledande intervjuer genomfördes ett dygn i skogen med både “mjuka” resonemang om relationer, teambuilding i olika moment, och en avslutande SWOT-analys som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Willemo Carlsson medverkade i relationsarbetet.

Projektledare för offshore outsourcing

2005-2006

 

IST International AB

VD Carl-Martin Lanér

Ansvar för att samverkan mellan företagets egen utvecklingspersonal och ett utländskt utvecklingsföretag fungerade, inklusive kommunikationer, gemensam informationsportal, mätning, uppföljning och kulturkommunikation.

Koordinator för
FoU-klustret WSCC

2002-2005

Växjö universitet, InternetCity, Videum Science Park

Professor Welf Löwe

Ansvar för samverkan mellan forskning och näringsliv på temat system- samverkan och informationsutbyte. Arrangemang av internationella konferenser, riggning av utvecklingsprojekt, partner- rekrytering m m.

Koordinator för IT Kronoberg

1999-2002

 

Länsstyrelse, landsting, kommunförbund, Växjö universitet, ALMI Företagspartner

VD Catharina Värendh

Identifiera och verka för IT-frågor av betydelse för regionens goda utveckling. Arbetet innefattade information, nyhetsbrev, webbplatsutformning och -underhåll, seminarier, rapportskrivning, remissarbete m m inom områden som bredbandsutbyggnad, IT-jämställdhet och kompetensutveckling hos småföretag.

Höjd IT-kompetens hos kommunala chefer

2000

Ljungby kommun

Bo Dalesjö

Förvaltningscheferna i Ljungby kommun ville skaffa sig en tydligare bild av hur verksamheten skulle kunna utvecklas med hjälp av olika former av IT-stöd. Resultatet blev en seminarieserie med praktiska övningar och verksamhets- knutna diskussioner. Lars Hornborg var seminarieledare.

Programledare för TV-serien “IT för skräckslagna”

1998-1999

UR (Sveriges Utbildningsradio)

Anders Berg

IT för skräckslagna omfattade ett tiotal avsnitt med studiosamtal kring IT ur olika samhällsperspektiv, kombinerat med praktiska övningar.

 

preload preload preload preload preload preload preload