To the English version of Hornborg.se
Sök

5 frågor till Mathias Ivarsson, SiteDirect

Mathias Ivarsson, CEO, SiteDirect Professional Web Solutions2 månader efter att ledningsgruppen har genomgått programmet Lönande Ledarskap:

CitatDet har faktiskt blivit mycket bättre sedan vi strukturerade om och fick fram en tydligare framtidsvision så alla drar åt samma håll.

1. I vilka sammanhang anlitar du Lars Hornborg?

Under våren blev det allt tydligare att vi behövde lyfta ledningsgruppen på flera sätt - i hur vi arbetar tillsammans, i vår vision, i hur vi lyfter vår personal och ser till att vässa vår attraktivitet som arbetsgivare.

2. Varför behövs en extern resurs i sådana situationer?

Det funkar inte att leda en förändringsprocess och samtidigt vara en del av den. Jag var väl medveten om att jag var en av nyckelspelarna i detta och lockades dessutom av begreppet Lönande Ledarskap. Det väckte min nyfikenhet, och när jag förstod att det handlar om att koppla ledarskaputvecklingen till mätetal, då kände jag att jag ville prova detta med min ledningsgrupp.

3. Beskriv kort hur Lars hjälper er med detta!

Vi började med att inventera vilka områden vi inte var nöjda med och att sätta mått på dem. Just det momentet, måttsättningen, var inte alldeles enkelt, men det gick, och det visade oss rätt snabbt vad vi behövde fokusera på och hur det hängde ihop med specifika aspekter av ledarskapet. Sedan ägnade vi oss faktiskt åt lite storytelling, både bakåt och framåt i tiden, för att bättre förstå varandras upplevelse av företaget. Därefter jobbade vi med värderingar - på riktigt, inte fina ord. Värderingar både kring ledarskapet och våra personliga värderingar och drivkrafter i livet. Till sist vision, mål, och hur vårt ledarskap spelar in i allt detta. Det blev riktigt bra!

4. Varför anlitar du just Lars för detta?

Jag känner Lasse sedan rätt många år, har jobbat med honom i tidigare projekt, och när han lanserade detta program kändes det naturligt. Jag vet att han inte drar sig för att ställa de frågor som behöver ställas, och att han är bra på att jobba med grupper.

5. Hur är det för dig som chef att arbeta med Lars?

Det är klart att det är en utmaning att bjuda in en utomstående som vänder ut och in på det vi gör, hur vi tänker, vad vi tror. Men Lasse är lyhörd, backar direkt om han märker att vi är på väg in i områden som vi inte är redo för ännu, så det har fungerat väldigt bra. Samtalstonen och handlingskraften i ledningsgruppen har förbättrats tydligt och vi märker också en ökad glädje hos personalen.

preload preload preload preload preload preload preload