To the English version of Hornborg.se
Sök

5 frågor till Jonas Everbrand, Mörbylånga Bostads AB

Jonas Everbrand

Jonas Everbrand, VD för Mörbylånga Bostads AB:

CitatIbland kan jag känna mig lite utmanad, men det är samtidigt frågor som är nödvändiga för att jag ska kunna vara trovärdig i de frågor jag driver. 

1. I vilka sammanhang anlitar du Lars Hornborg?

När vi ska genomföra organisations- eller verksamhetsförändringar i företaget. 

2. Varför behövs en extern resurs i sådana situationer?

Jag har upplevt och genomfört ett antal omorganisationer och förändringar genom åren. En del har gått bra, andra inte. Det som skiljer dom åt är på vilket sätt medarbetarna involveras och kan påverka både processen och resultatet. Den frågan hanteras bäst av en extern resurs, annars blir det chefens ord som gäller fast det inte var meningen.

3. Beskriv kort hur Lars hjälper er med detta!

Det normala formatet är workshopar där både jag och min personal deltar. Lasse arbetar med något han kallar ProbleminveRtering, en metod som växte fram i samband med att IT-organisationerna vid dåvarande Högskolan i Kalmar och Växjö universitet skulle gå samman. Det handlar helt enkelt om att lyfta upp alla orosmoln på bordet och sedan invertera dem till positivt formulerade värderingar och riktlinjer för hur vi ska göra förändringen. Resultatet, det han kallar VVV-dokumentet (vision, värderingar, vägval), blir en gemensam karta för utvecklingsarbetet - en karta som vi går tillbaka till vid behov för att kontrollera att vi inte tappat riktningen.

4. Varför anlitar du just Lars för detta?

Dels för att jag gillar metoden och vet att den fungerar bra, dels för att Lasse är skicklig på att skapa en atmosfär i rummet som gör att människor faktiskt vågar diskutera även de lite tuffare frågorna. Han brukar framhålla att de så kallade "Nej-sägarna" är förändringsprojektets viktigaste resurser, och jag tror han har rätt! När de känner att deras åsikter faktiskt är intressanta bidrar de med massor av kunskap och bra lösningar.

Dessutom gillar jag Lasses sätt att jobba - med en mindmap som växer fram på duken under tiden diskussionen pågår, och som alla får ta del av efter workshopen. Jag menar, när alla ser att det de själva sagt faktiskt finns med i kartan och VVV-dokumentet, då är det svårt att i nästa steg ställa sig utanför.

5. Hur är det för dig som chef att arbeta med Lars?

Lasse brukar snappa upp de viktiga delarna i projektet ganska snabbt. Han ställer frågor som får oss alla att tänka efter. Ibland kan jag känna mig lite utmanad, men det är samtidigt frågor som är nödvändiga för att jag ska kunna vara trovärdig i de frågor jag driver. Och jag har alltid upplevt att det har lett framåt på ett bra sätt.

 

preload preload preload preload preload preload preload