To the English version of Hornborg.se
Sök

Open Space om nya samverkansformer mellan sjukvården och LNU

2016-05-05

Open SpaceDen 1/9 möts ett antal chefer från olika delar av sjukvården i Kalmar och Kronobergs län för att tillsammans med Linnéuniversitetet utveckla frågan

På vilka nya sätt vill du att Linnéuniversitetet ska bli en
utvecklingsresurs för dig och din verksamhet?

Resultatet av dagen blir ett antal konkreta nya områden där Linnéuniversitetet kan bli en resurs för för de aktuella verksamheterna.

Workshopen genomförs som Open Space under ledning av Lars Hornborg

 

 
preload preload preload preload preload preload preload