To the English version of Hornborg.se
Sök
 

Framgångsrik workshop om samverkan mellan Linnéuniversitetet, landstinget Kalmar och Region Kronoberg

2016-09-14 

Elin Lindkvist, samverkanskoordinator, Linnéuniversitetet:

Elin LindkvistCitat

Tack för en professionell och välstrukturerad open space som har skapat förutsättningarna för en konstruktiv och fruktsam dialog mellan våra deltagarorganisationer.   

Den 1/9 möttes ett tjugotal företrädare för olika verksamheter inom Landstinget Kalmar och Region Kronoberg för att tillsammans med Linnéuniversitetet utveckla frågan

På vilka nya sätt vill du att Linnéuniversitetet ska bli en 
utvecklingsresurs för dig och din verksamhet?

Resultatet av dagen blev

  • ett dussintal konkreta fokusområden
  • beslut om möten och prioriteringar
  • nöjda deltagare och beställare

Workshopen genomfördes som Open Space under ledning av Lars Hornborg

 

 
preload preload preload preload preload preload preload